Fonddag 12-02-2011 - Kweekcentrum Friesland Nieuws - Kweekcentrum Friesland

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Fonddag 12-02-2011

Gepubliceerd door Simon Kuipers in Fonddag · 12/2/2011 12:07:39
Tags: Fonddagen

Fonddag, maar dan anders.

Onder deze noemer heeft NIC Drachten op 12 februari 2011 een bijzondere fonddag georganiseerd met als thema: kennis- en informatie uitwisseling.

Op deze dag hebben wij de meerdaagse- en de zware dagfond in het noorden van Nederland gepromoot. Het was een groot succes. Meer dan 20 leden en vrouwen van leden hebben de organisatie gedraaid. Er zijn naar schatting 250 tot 300 mensen op af gekomen. Het was enorm gezellig.

Gerben en Simon

Hierna volgen enkele reacties uit de media en van duiven websites.

Nieuws van het NPO (Digitale nieuwsbrief)

Onze ‘vaste columnist', Wiebren van Stralen, doet verslag van wat hij mooi betiteld als een ‘. De bijeenkomst in Drachten was leerzaam, gepassioneerd en bevatte voor eenieder iets passends. En het leverde dankzij een mooi betoog, van onze nationale Voorzitter Albert de Jong, weer aandacht en discussie rond Vlucht naar de Toekomst op. Ook werd gelegenheid geboden aan Piet Boelens, meer dan 37 jaar NPO-lid en oud-voorzitter van de Friese Fondclub, om daar aandacht te vragen voor ‘Kinderen Kankervrij' (KiKa). Natuurlijk is ieder platvorm er een en moeten we zo nu en dan aandacht besteden aan dingen die NIET direct over duiven gaan maar ons aller aandacht behoeven. Daarom waarmee we hopen weer wat extra sponsoring voor zo'n elementair belangrijk goed doel te genereren. Piet veel succes!


Warm bad in Drachten
Door: Wiebren van Stralen
Zoals icoon van de Friese duivensport Cor van der Ploeg het verwoordde, zo was het ook op 12 februari in Drachten. Bij aankomst op deze 'Fonddag, maar dan anders',
die door het plaatselijke Nationaal Inkorf Centrum was georganiseerd, bleek al snel het succes. Vele tientallen auto's zochten hun heil elders omdat de ruime parkeerplaats al vol was. Ze deden daar in Drachten overigens hun naam eer aan, Vice Versa moesten de mensen tussen het verenigingsgebouw van de duivenclub en het clubgebouw van de vogeltjesvereniging. In het ene gebouw kon je je laten informeren over het fondspel van respectievelijk Marathon Noord, de NU en de Friese Fondclub en
was er de mogelijkheid om te speeddaten met topliefhebbers en topduiven. Diverse kampioenen maakten hun opwachting met een aantal duiven en de gemoedelijke sfeer zorgde ervoor dat er veel goede gesprekjes plaatsvonden met de bezoekers. In het andere gebouw was een mini-symposium gepland, konden duiven professioneel worden vastgelegd op de digitale plaat en was het daarnaast natuurlijk gezellig aan de bar in de grote zaal.
NPO-voorzitter Albert Jan de Jong trapte het officiële gedeelte af door stil te staan bij de 'Vlucht naar de Toekomst' en specifiek daarin het fondspel. De basis, de liefhebber en zijn favoriete spel, dat zou het belangrijkste moeten zijn, zo betoogde hij gepassioneerd. De organisatie, de besturen en al het andere moeten ondersteunend zijn. Bovendien zou je moeten kijken hoe je de duivensport inricht als je je afvraagt: ´Hoe zouden we het morgen doen als we vandaag beginnen met duiven´. Langzaam dringt het besef door dat er ook écht wat moet gaan gebeuren in onze sport, zo hoorde je van diverse aanwezigen.
Dat het daarbij nu vooral om die ondersteunende zaken lijkt te draaien: bestuurscrises, discussie over regels, software, systemen, Olympiades, maakt duidelijk dat het focussen op de liefhebber en zijn favoriete spel nog niet zo eenvoudig is.

Gelukkig kwam dat in de mini-symposia heel goed tot z'n recht. Zo bracht Ultsje Jellema een staaltje van z'n natuurkennis, specifiek van roofvogels, op de aanwezigen over. Ademloos werd er geluisterd door de aanwezige liefhebbers, tips en ervaringen werden uitgewisseld en de kennis van menigeen over deze concurrenten in het luchtruim werd opgefrist. Want via een snelle berekening gaf Ultsje aan dat we het bij het verlies aan de roofvogel (havik, sperwer, slechtvalk) hooguit hebben over een aantal procenten (tot 5%) per liefhebber.Uiteraard bij de ene liefhebber veel meer dan bij de ander, maar gemiddeld zal het niet dé reden zijn dat we duiven kwijtraken.
Daarna kwam Willem Mulder aan het woord over de voeding voor de verreafstandvlieger. Dat hier voor diverse mensen een wereld van onvermoede berekeningen en wetenschappelijke kennis openging, bleek uit het driftig meeschrijven met Willem's presentatie. Slotstuk moest een discussie tussen medicijnman en natuurman worden, maar via een voorgesprekje waren Klaas de Vreeze en Cor van der Ploeg al tot de conclusie gekomen dat ze het redelijk eens waren. Uiteindelijk kwamen een aantal verschillen aan de orde maar ook wat overeenkomsten. Een duif die niet van nature gezond is, hoort niet op de been gehouden te worden door de apothekerskast van de liefhebbers. Duiven die ziek zijn moet je helpen. Hoe en hoe vaak, daar bleken juist weer wel verschillen te zitten tussen de twee matadoren. De wegwerpduif en de teletekstspuit kwamen aan de orde, evenals het heilige geloof bij de zoekers dat de kampioenen 'iets' hebben. Geen wereldschokkende onthullingen, wel een nuchtere kijk die de liefhebber van de fond toch al van nature heeft. De organisatoren hadden alles piekfijn geregeld en door je te richten op de liefhebber en zijn favoriete spel is wel degelijk een opperbeste sfeer te maken, zo bleek in Drachten op 12 februari!

Enkele sfeerimpressies:

Fonddag maar dan anders”

TopPigeons doorJohan Hamstra

Afgelopen zaterdag was ik van de partij in het Hoge Noorden, op en tijdens de georganiseerde dag, “Fonddag maar dan anders” in het Friese Drachten. Uit gesprek met de voorzitter van N.I.C. Vice Versa, dhr. Simon Kuipers blijkt dat zoiets als deze dag al langer leefde onder verschillende leden en inkorvende leden om te gaan organiseren. Na de benodigde bijeenkomsten werd er een team samengesteld van een goede twintig man (en misschien ook wel vrouwen) om één en ander proberen te gaan realiseren. 12 februari 2011 was het dan eindelijk zover, en uit de woorden van voorzitter Simon Kuipers maakte ik op, “doen we het, dan moeten we het met zijn allen goed doen”. En in het onderstaande verslag zal ik dan ook gaan proberen deze dag, die mijn inziens een tien met een Gouden griffel verdiend proberen gaan te beschrijven.

Zaterdag 12 februari.
Op deze dag was het dan eindelijk zover, de leden van N.I.C. Vice Versa, onderleiding van voorzitter Simon Kuipers opende haar deuren voor het veel beschreven evenement, “Fonddag maar dan anders”. Als ik persoonlijk al redelijk vroeg van de partij ben word ik hartelijk ontvangen door alle op dat moment zijnde aanwezigen. Vrijsnel na mijn aankomst komen ook de nodige andere genodigde met hun duiven. Het verenigingsgebouw is een vrij nieuw, en trouwens uiterst schitterend onderkomen. Voor deze dag hadden ze tevens de beschikking gekregen van het aangebouwde verenigingsgebouw van de plaatslelijke volièrevereniging, alwaar de duiven opgesteld stonden.

Aan het einde van de ochtend.
Voor de opening van deze dag werden aan het einde van de ochtend, zowel de werkers als de aanwezige genodigde getrakteerd op een zalige broodmaaltijd met een kop overheerlijke snert. Een ieder liet het zich daarom dan ook volmondig smaken.

De opening.
Bij de opening kreeg een iedere aanwezige een goed, en uiterst netjes programmaboekje overhandigt. Hier stonden alle activiteiten van deze dag e.d. netjes in vermeld. De opening stond gepland op 13:00 uur en deze dag zou rond de klok van zessen op zijn einde zijn. Bij en tijdens de opening werden alle aanwezige ontvangen met muziek van het plaatselijke dweilorkest, de “Wettertoerkappel” uit Drachten.

De officiële opening door N.P.O. voorzitter dhr. A.J. de Jong.
Zo rond de klok van half drie werd deze dag/middag officieel geopend door onze N.P.O. voorzitter dhr. de Jong. In zijn toespraak, wat speciaal gericht was op “De vlucht naar de Toekomst” en dit dan in relatie met de fond sprak hij vele mooie, en zeer lovende woorden over dit gebeuren. Hij was er bijzonder trots op dat de Friezen zo' n mooi evenement als dit, wat trouwens zeer goed bezocht werd georganiseerd hadden.

Verdere activiteiten.
De woorden zoals hiervoor omschreven werden gehouden, net als het fotograferen, en de drie stuks symposia, die onder leiding stonden van gespreksleider Wybren van Stralen in het eigen verenigingsgebouw. De overige activiteiten zoals de opgestelde duiven, standhouders en de Speed Dating met de tien genodigde liefhebbers werden gehouden in het naast gelegen verenigingsgebouw van de Volièrevereniging uit Drachten.

Genodigde Topliefhebbers.
Voor de tien genodigde topliefhebbers hadden de mannen uit het Hoge Noorden hun ogen laten vallen op zoal; Klaas de Vreeze, Ton van der Walle, Jelle Outhuijse, Johan Hamstra, Koop Kiekebelt, Henri Hoeks, Bert Meijer, Herman Brinkman, Henk Kuipers, Kees Mooiweer, Cor van der ploeg en P. en S. Verbeek. Deze liefhebbers waren aanwezige met enkele van hun kampioenen en deze liefhebbers werden stuk voor stuk druk bezocht. Zelf was ik persoonlijk in de gelukkige omstandigheid dat ik van enkele kampioenen wat duiven in handen mocht houden. Zo kreeg ik van Cor van der Ploeg uit Leeuwarden zoal zijn “Simson”, van Henri Hoeks zijn Nationaal overwinnares van St. Vincent 2010, P & S Verbeek hun “Inteeldje” en van Koop Kiekebelt ook één van zijn toppers in handen. En eerlijk is eerlijk, de juiste overeenkomst tussen en met deze duiven was, ze hadden en bezitten spieren als …….
Een meer dan geslaagd evenement.
Aan het einde van de middag werd er een schitterende bonnenverkoop gehouden en aan het einde van de dag ging een ieder, met een meer dan tevreden gevoel huiswaarts. Als ik deze organisatie als buitenstaander een rapportcijfer zou moeten geven dan zou het mijn inziens een dikke tien met een griffel worden. En mannen en vrouwen, bij deze dan ook, tot volgend jaar !!!

Johan Hamstra
copyright TopPigeonsFonddag, maar dan anders.

Hieronder volgt het programma van de Fonddag die gehouden is in het gebouw van p.v. Vice Versa Noorderdwarsvaart 84e in Drachten.

Ook het persbericht is geplaatst in 4 kranten.
De onopgemaakte versie leest wat gemakkelijker!

Programma
Fonddag, maar dan anders.

Openingstijd: 13.00 uur tot 18.00 uur.

De liefhebbers worden (gratis) voorzien van koud- en warm bittergarnituur.

Gebouw 1
Programma in het gebouw van p.v. Vice Versa, Noorderdwarsvaart 84 E te Drachten.

Officiële opening
Van 14.30 uur tot 14. 50 uur wordt de officiële opening gehouden door de voorzitter van de NPO dhr. A.J. de Jong met als thema:
De vlucht naar de toekomst in relatie met de fond.

Duivenfotografie ( van 13.00 uur tot 17.00 uur).
“(Met) uw duif op de foto”.
Uitleg foto's maken.

Drie symposia.
De gespreksleider is Wybren van Stralen, voorzitter van de FFC.
Tijdsindicatie: 15 tot 20 minuten presenteren, daarna vragen beantwoorden. Kort bondig en to the point. Optimale tijd 30 minuten, maximale tijd die er voor staat is 45 minuten.

1. 15.00 uur tot 15.45 uur.
Roofvogel problematiek

2. 15.45 uur tot 16.30 uur.
Voedingssystemen voor de fond.
Voedingstechnoloog

3. 16.45 uur tot 17.30 uur. Dit onderwerp is plenair.
Contrasten in medische begeleiding
Een topliefhebber voor medicijn gebruik.
Een topliefhebber tegen medicijn gebruik.

Om 17.45 uur vindt in gebouw 1 de officiële afsluiting plaats, met o.a. het bekend maken van de winnaars van de 2 wedstrijden.Gebouw 2
Programma in het gebouw van de volièrevereniging,
Noorderdwarsvaart 84 D te Drachten.

20 duiven in de teletekstklasse
TXT duiven.
Voorzien van informatie over de stamboom met bijbehorend prestatieoverzicht.

10 Duiven absolute Topklasse
Topduiven die een 1e in de sector of duifkampioen Nationaal- of in de fondclub hebben gewonnen. Voorzien van informatie over de stamboom met bijbehorend prestatieoverzicht.

Speed dating met een topliefhebber (8 liefhebbers)
Met 4 duiven aanwezig.
Gesprekstafel voor geregisseerde “speed dating”, maximaal 10 minuten gesprekstijd.
Informatie over de liefhebber wordt verstrekt als hand-out:
• Hokken/huisvesting
• Aantal vliegduiven en kwekers
• Soort duif, stamopbouw
• Prestatieoverzichten
• voersysteem
• Verzorging dagelijks schoonmaken, op roosters, droge mest methode etc.
• Vliegsysteem (nest, weduwschap etc.)
• Medische begeleiding
• Per jaargetijde hoe je de duiven begeleid. Hoe behandel je de duiven het gehele jaar door.
• Gebruikmaking van reportages, foto's collages etc.

Informatie stands van:

Contactpersoon voor pers.
Algemene informatiestand: informatie voor beginnende- en herintredende liefhebbers of geïnteresseerde buitenstaanders.
NIC Drachten: PP presentatie, kampioenenboekjes
FFC
NU
SMN
ZLU
NPO
PPN
Fondunie 200
Voerstand

Piet Oldenburger en Wim Mulder
Uitleg over verschillende soorten voer (samenstelling, voedingswaarde etc.)
Duur voer versus goedkoop voer.
Informatie voor hoe te voeren als je fond vliegt.

Informatie over hokkenbouw en verluchting
Informatie folders over de diverse onderwerpen.

Hoe maak je of vul je een web-site

Workshop voor de vrouw
Demonstratie en het zelf maken van duivenkaarten voor de aanwezige vrouwen (en mannen als ze durven).

2 Wedstrijdjes waar iedereen aan mee kan doen.
1. Zichtklasse van 6 duiven in willekeurige volgorde
Iedereen kan meedoen om de kwaliteiten van deze duiven op een rij te zetten. De winnaar krijgt een jong van de beste duif van deze klasse in 2011.
2. Leeftijd schatten
Duiven van diverse leeftijden schatten met de totaalsom.


De workshop voor de dames !!!

Workshop duivenkaarten maken.

Speciaal voor de dames (heren mogen natuurlijk ook meedoen) is er gelegenheid om een mooie duivenkaart te maken.
Altijd Leuk en origineel om te versturen voor een bijzondere prestatie, aan iemand die een oppeppertje nodig heeft, ziekte, verjaardag o.i.d.
Schuif dus bij mij aan tafel en doe mee, ( creatief of niet) het lukt altijd en voor de kosten hoef je het niet te laten, die zijn slechts € 0.00.
Waarschuwing !! het kan net als met duiven houden erg verslavend zijn.

Met vriendelijk groet,

Janny Kuipers
www.crejannyskaarten.nl


"Jong geleerd oud gedaan".
Janny met haar kleindochter Hester in actie.

Enkele voorbeeld kaarten.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu