Ga naar de inhoud

Jelle Jellema

Kweekduiven > Hofleveranciers > Extra informatie

Jelle Jellema Stegerda/Nijverdal.

Een prima reportage over Jelle Jellema Nijverdal in Het Spoor der Kampioenen.

Als je op het artikel klikt komt deze duidelijk naar voren.

Jelle Jellema Stegerda/Nijverdal (vanaf 2009).


Jelle en Ultje Jellema voor de vlieghokken in Steggerda.Medische begeleiding volgens systeem van Jelle Jellema.

Jellema Steggerda Steggerda/Nijverdal

Medische begeleiding

Enting tegen paratyfus.

Voor ons begint een nieuw kweek/vliegseizoen met een enting tegen paratyfus. Deze enting wordt niet alleen gegeven om de duiven te beschermen tegen paratyfus, maar mijns inziens verhoogt het ook de algehele weerstand. Waarschijnlijk volstaat een éénmalige enting voor het voldoende opbouwen van weerstand.

Paramyxo enting
De paramyxo enting doen we meestal als de duiven op eieren zitten. Eigenlijk kan deze enting op ieder moment worden verricht zolang het maar niet gezamenlijk met de paratyfus enting wordt gedaan.

Ontwormen

Standaard worden de duiven ieder jaar ontwormd. Het nut van ontwormen wordt nogal eens onderschat. Dit komt mede doordat lichte wormbesmettingen of een besmetting in een vroeg stadium niet altijd gevonden worden in een mestonderzoek. Hierdoor denkt men onterecht dat wormen uitgesloten kunnen worden als oorzaak van tegenvallende prestaties.
Dit ontwormen wordt in april gedaan met een wormpil van Belgica de Weerd.
Veertien dagen later krijgen ze een anti-luis /worm druppel in de nek. Deze druppel is op basis van Ivermectine.

Geelkuur, Ronidasol 10%
Drie weken voor het inkorven van de eerste overnachting krijgen de duiven een vierdaagse geelkuur, Ronidasol 10% (1,5 gr/ltr water).

Mineralenmengsels
Wat wij zeer belangrijk vinden is het voldoende beschikbaar zijn van verschillende mineralenmengsels (bv. Vitalith). Wij gaan ervan uit dat een duif intuïtief aanvoelt wat hij nodig heeft. Zeker duiven op nest hebben veel behoefte aan voldoende verse mineralen.

Hieronder geef ik schematisch weer wat wij op medisch gebied in het seizoen met onze oude duiven doen.

- Begin januari
Paratyfus enting

- Eind maart
Paramyxo enting
- April
Ontwormen
14 dagen later anti-luis /worm druppel

- Begin mei
4-5 daagse geelkuur
- Bij thuiskomst elektrolyten door het water,
- Regelmatig verse groenten (sla, andijvie, kool),
- Voldoende verse mineralen.


Gerben beoordeelt de "ORION".Jelle Jellema Steggerda

1e Ruffec meerdaagse fond

Voorwoord
Vrijdag 20 juni '03 stond voor Afdeling 10 en 11 de eerste meerdaagse fond vlucht Ruffec op het programma.
De duiven werden om 13.30 gelost.
Het weer over de vluchtlijn was goed maar de wind maakte het de duiven niet gemakkelijk, deze was hoofdzakelijk west met een stevige kracht 4 à 5.
Toch was dat geen probleem voor Saffier deze duivin was alles en iedereen de baas en melde zich om 09.27 uur de zaterdag de 21ste in Steggerda.
En deze duivin zorgde voor zoveelste maal dat de naam J. Jellema in de schijnwerper kwam.

De liefhebbers
Het hok J.Jellema bestaat uit de vader en zoon combinatie, Últsje Jellema en Jelle Jellema Últsje is in de 60er jaren begonnen met het houden van postduiven. Toen zoon Jelle nog maar amper kon lopen was hij al vaak met z'n vader in de hokken te vinden.

Tot halverwege de jaren 80 werd fanatiek op de programmavluchten gespeeld, waarbij de beste resultaten op de 1 daagse fondvluchten behaald werden. Vanaf ongeveer 1985 wordt doelgericht op de overnachtfond gekweekt, gespeeld en geselecteerd. Dat is gedaan met de eigen duiven die al hadden laten zien dat ze capaciteiten op de zwaardere vluchten hadden. Daarnaast werden duiven verkregen van Piter Beerda uit Ter Idzard die in de jaren 80 formidabel vloog. Hij werd in 1984 kampioen van de afdeling Friesland met uitsluitend jaarlingen. Met deze eigen duiven plus de duiven van Beerda is de afgelopen jaren een hechte stam opgebouwd waar zeer zorgvuldig mee wordt omgesprongen. Het is dan ook zo dat hun basis duiven behoorlijk nauw aan elkaar verwant zijn. Dit maakt hun duiven ook zeer geschikt om mee te kruisen met andere rassen, dit is ook op andere hokken gebleken. Ze hebben ook succes gehad met de inbreng van duiven van de heer Akkermans uit Nieuw-Vossemeer en een Theelen-duivin geleend van W.van Dijk uit Oldeberkoop. De kruisingsproducten van deze duiven met hun eigen stam heeft geweldige vliegers voortgebracht. Alleen de allerbeste kruisingsproducten koppelen ze dan weer terug op onze eigen soort duiven welke dan ook weer goede of zelfs nog betere vliegers kan opleveren. Ze zijn er echter wel achter gekomen dat de echte super vroege prijzen bij hen gewonnen worden door duiven van vooral hun eigen stam (Jellema/Beerda). Een snufje ander bloed is geen probleem maar het uitgangspunt is en blijft hun eigen stamduiven.

Jelle had dit jaar zijn vakantie gepland zodat hij drie overnacht vluchten kon verzorgen en meemaken daar hij in Nijverdal woonachtend is hij is veearts van beroep en komt in het seizoen twee maal terug naar Steggerda.
Zijn vader kon de overwinning niet mee vieren op de 21ste doordat deze op vakantie in Frankrijk was.
Zo is het voor beiden mogelijk om jaarlijks op vakantie te gaan.

De winnares is de "SAFFIER" NL01-1110402 V

Haar naam heeft ze te danken aan haar uitzonderlijk felle ogen. Een edelsteen met kracht en uitstraling.
De "Saffier" van Jelle Jellema wint de eerste meerdaagse fondvlucht van het seizoen 2003. Ze werd ingekorfd op eitjes van 12 dagen.
Als voorbereiding had ze 4 vluchtjes gehad met als verste afstand +/- 290 km.
De 2e duif van Jelle, vijfde op de voorlopige uitslag, was de "Janneke". Zij stond in 2002 ook al op teletekst met de 5e van NPO Brive. Zij zat nu op eitjes van 5 dagen.

Jelle had 28 duiven mee waarvan 11 jaarlingen. De vroegste aankomsten waren om

09.27 u Saffier, 3e get. dochter van de 02.
10.09 u Janneke, 4e get.
10.46 u Dide, (zusje van Janneke)
10.47 u de 084, (zoon van de Pope)
11.10 u de Snip, 2e get.
11.42 u jaarling (dochter van de 083)
11.49 u jaarling (dochter van de Stamdoffer)
12.01 u
12.04 u
12.11 u De Donkere Atleet
12.19 u jaarling, (dochter Superkweker)

In het nationaal inkorfcentrum Noordwolde waren 316 duiven ingekorfd. De serie prijzen met 28 duiven mee was als volgt:

1e, 2e, 4e, 5e,11e, 20e (jaarling), 24e (jaarling), 28e. 31e, 34e, 37e (jaarling), 50e, 54e en 63e.
Om 14:00 uur hadden we er 14 van de 28.

De verzorging
Twee maal daags worden de duiven een uur getraind. In het begin van het seizoen moet dit nog wel eens onder dwang maar naarmate het seizoen vordert gaat het vanzelf.

Voeren
Het voeren gaat vrij eenvoudig. Twee keer daags worden de voerbakken gevuld en na enige tijd wordt het overgebleven voer verwijderd.

Systeem
Op het vlieghok zitten 30 à 35 koppels duiven waarmee gevlogen wordt. Minstens 60% hiervan is jaarling. De reden van dit hoge percentage jaarlingen is dat de oude duiven zeer streng geselecteerd worden. Alleen duiven die puur kop kunnen vliegen op de overnachtvluchten worden aangehouden. Hierdoor komt ruimte vrij voor die jonge duiven, die zonder problemen het hele jonge duiven programma hebben afgewerkt( incl. de derby jonge duiven).
De vliegduiven zitten het grootste gedeelte van het jaar bij elkaar. Alleen na de kweek in het voorjaar worden ze tijdelijk gescheiden. Daarna worden ze opnieuw gekoppeld, zodat ze voor de eerste overnacht vlucht op een goede neststand zitten. Alle vluchten worden dus op nest gespeeld.
De neststand waarop zowel de doffers als duivinnen worden ingekorfd varieert van eitjes van drie dagen tot jongen van tien dagen. Als de kwaliteit en de conditie van de duif goed zijn kan hij op iedere neststand kopprijzen winnen. Vader Jellema verzorgt deze door de week en in de winter,maar alles word verder zo simpel mogelijk gehouden.

Medische begeleiding
Op de vraag dierenarts kon hij naar alle eerlijkheid antwoorden dat hij daar niet naar toe ging daar hij dat zelf is.

Toch wordt er jaarlijks 4maal mest onderzoek gedaan en krijgen de duiven waar het nodig is een kuur Als jonge duif worden ze preventief geënt tegen paramixo, pokken en paratyfus. Dit allemaal in afzonderlijke entingen. Enten is volgens hem het tegenovergestelde van kuren. Door te enten bouwen ze naar zijn mening beter een natuurlijke weerstand op.

Kweekhok
Het kweekhok bestaat uit 15 nestbakken en evenveel kweekkoppels. Meer kweekkoppels kunnen en willen ze ook niet hebben. " Een limiet aan het aantal kweekduiven dwingt ze ertoe om ook je kweekduiven streng te blijven selecteren. Hun mening is dat je bij de selectie van de kwekers nog strenger moet zijn dan bij de selectie van de vliegers. Als je twijfelt aan een jaarling vlieger kun je hem nog een jaartje gunnen, dat heeft verder geen consequenties voor de stamopbouw wanneer je er toch niet uit kweekt. Bij de kwekers daarentegen gaat een twijfelaar eruit."

De hokken
Allereerst is er een mooi houten tuinhok van 12 x 2.5 meter, wat gericht staat op het zuidwesten. Hier wonen de kwekers en de jonge duiven. In dit hok zitten een tweetal inpandige rennen voor zowel de kwekers als de jonge duiven. Er is zuurstof in overvloed voor de duiven.

De vliegduiven zitten op een wat ouder houten tuinhok van 9 x 2.50 meter. Dit hok staat ongeveer een meter van de grond en staat gericht op het zuidoosten. Een warm hok en goed verlucht. Hier huizen de ca. 35 vliegkoppels van de Jellema's. De vloeren van alle hokken zijn voorzien van een speciaal soort houten roosters, waarbij de tussenruimten tussen de stijlen wat kleiner zijn dan de standaardmaten. Daaronder zitten grote laden,waar de mest in valt.

Twee keer per jaar worden deze laden naar buiten getrokken en leeg geschept. De schapjes en nestbakken worden wat frequenter schoongemaakt.

Tenslotte
De belangrijkste reden waarom Jelle en Ultsje Jellema voor de fond kozen is het feit dat het qua tijdsbesteding uitstekend past bij hun wensen en mogelijkheden. Beiden willen geen slaaf van hun duiven zijn. Het moet uiteindelijk op die vijf overnachtingsvluchten gebeuren. Dit is lekker overzichtelijk en zo blijft het leuk. Boven- dien is het op de fond heel goed mogelijk om met een beperkte tijdsbesteding toch succes te boeken.

En over succes heeft deze Familie niet te klagen als je al menige malen op teletekst hebt gestaan.
Ongetwijfeld zullen we nog van J.Jellema horen in de toekomst.

Coen Brugman
Fondkrant, juni 2003Simon met "ZWART GOUD" op 12 jarige leeftijd.

(Foto GvdL 13-02-2010)


JELLE JELLEMA UIT STEGGERDA

AL JARENLANG EEN SUPERSTAR OP DE OVERNACHTFOND

De late winterinval houdt bij vele liefhebbers de gemoederen bezig. ‘Ze kunnen niet trainen en de vluchten beginnen al met een paar weken. Hoe moet dit nu?' hoor je links en rechts in de omgeving. Bij onze gastheren van vandaag geen enkele opwinding. Deze fondmannen zijn eigenlijk nog in een diepe winterslaap. Het nakende seizoen is voor hen een nog ver van mijn bed show.

Jelle Jellema uit Steggerda. Wie van u de uitslagen op de overnachtfond volgt moet deze naam de laatste jaren beslist zijn opgevallen. En ieder jaar lijkt het bij vader Ultsje en zoon Jelle daar in het zuidoosten van Friesland maar harder te gaan. Er worden op de verre drachten prachtige series neergezet en de laatste jaren eisen vader en zoon Jellema het merendeel van de te behalen belangrijkste titels voor zich op. Jarenlang is er met noeste ijver gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen unieke stam duiven. Het resultaat is verbluffend. Kijkt u even mee en overtuig uzelf:

BELANGRIJKE TITELS GEDURENDE DE LAATSTE JAREN:

Internationaal fondspel Nederland/Duitsland:
1e Keizer Generaal 2002
8e Keizer Generaal 2003
1e Keizer Generaal 2004

9e Nationaal Hokkampioen Meerdaagse Fond 2002
2e Nationaal Hokkampioen Meerdaagse Fond 2004

NPO Sector 4 (Afdelingen 10 en 11):
3e O.A. Meerdaagse Fond 2000
1e O.A. Meerdaagse Fond 2001
1e O.A. Meerdaagse Fond 2002
1e O.A. Meerdaagse Fond 2004

NB. Het jaar 2003 lijkt een wat minder jaar, maar was het beslist niet. Alleen pakte men toen niet in alle gevallen de aangewezen duiven op tijd!

HET RAS JELLEMA, STEGGERDA!
Vanaf 1984 zijn de inmiddels 64 jarige oud- landbouwvoorlichter Ultsje en de 36 jarige dierenarts Jelle bezig met de opbouw van een eigen stam fondduiven. De basis wordt gevormd door duiven van Piter Beerda uit Ter Idzard. Zijn Tournier duiven en nazaten van een opgevangen duif van de Belgische topliefhebber André van Bruane zijn in Steggerda het fundament, waarmee in de loop van de jaren een unieke stam duiven is opgebouwd. Natuurlijk werd er wel eens een enkele andere duif bijgehaald. In enkele gevallen, zoals een duivin van Wim van Dijk en enkele duiven van K. Akkermans uit Nieuw Vossemeer zijn deze succesvol in de stam ingekruist. De laatste aanwinsten komen van Auke Heidstra uit Rottevalle (zwager van Simon), waarmee aan samenkweek wordt gedaan. Jelle, de strateeg op de hokken, steekt heel veel tijd in het samenstellen van de koppels en het bewaken van de vertrouwde en succesvolle basislijnen. Minimaal 60% van de jaarlijks gekweekte jonge duiven moet 75 tot 100% Jellema bloed voeren. De overige jonge duiven mogen kruisingsproducten zijn. Op de kweekkoppels is men hier uitermate streng. Er is ruimte voor 15 kweekkoppels, maar de meeste jaren zijn er dat minder. Als er twee jaar achtereen niets fatsoenlijks uit komt gaan ze er pardoes uit, ongeacht eerdere topprestaties op de vluchten.

De Jellema duif is klein van stuk en heeft een goede bouw met een hard karkas. Ze geven niet snel op en zijn in staat langdurig een hoge snelheid vast te houden. Dat laatste is er door de Jellema's speciaal ingefokt. Want hun overtuiging is dat de moderne overnachtduif in principe een hoge basissnelheid moet hebben om goed te kunnen presteren. Met hun manier van training, voorbereiding en selectie denken ze deze eigenschappen in hun stam te hebben ingebracht. Het onwaarschijnlijke aantal kopduiven wat ze telkens weten te pakken is naar mijn bescheiden mening het overtuigende bewijs van hun gelijk.

EEN SUCCESVOLLE VOORBEREIDING
Er wordt met 45 vliegkoppels op nest gevlogen. Na het seizoen blijven ze tot 1 maart bij elkaar. Pas op dat moment wordt er voor slechts een tweetal weken gescheiden. Half maart wordt er gekoppeld. Op de overnachtvluchten wordt het hele koppel gespeeld en met de koppeling wordt daarmee rekening gehouden. Alle koppels brengen in principe twee jongen groot. Dat moeten ze kunnen. Er wordt voor gezorgd dat ze niet voor de tweede keer op eieren komen. Tot begin mei blijven ze gescheiden en worden ze vijf keer opgeleerd op de vitesse en midfondvluchten tot ca. 300 km. In principe worden ze in de voorbereiding niet gespeeld op een dagfondvlucht. Dit haalt volgens Jelle de snelheid uit de duiven. Als jonge duif worden ze zelden zelf afgericht. Africhting met de afdeling is de beste leermeester, hoe groter de lossing hoe meer ze leren. Jelle zegt hierover: ‘Naar mijn mening moet een jonge duif een bepaald talent hebben. Ze moeten het eigenlijk in zich hebben om ineens een op een afstand van 200 kilometer te worden ingezet'. De jaarlingen, die als jonge duif in principe altijd Nationaal Morlincourt moeten afwerken, krijgen twee overnachtingen voor hun kiezen. Als ze deze twee krachtsinspanningen goed weten te verteren, dat betekent meestal één of twee prijzen, mogen ze blijven. De tweejaarse en oudere gaan in principe drie overnachtingen mee en ook bij hen ligt de lat erg hoog. Met name het pakken van een echte kopprijs wordt belangrijk gevonden. Drie prijzen middenin of achterin de uitslag betekent hier meestal einde oefening! Om het ritme erin te houden proberen de Jellema's hun duiven tussen twee overnachtingen in altijd een korte oefenvlucht te geven.

Over favoriete neststanden zegt Jelle kort maar krachtig: ‘Favoriete neststanden bestaan niet. Mijn duiven vliegen kop op alle soorten neststanden van drie dagen broeden tot grote jongen. Naar mijn idee is de juiste vorm en conditie de basis voor het resultaat en niet de nestpositie'. Bij de oudere nestkoppels wordt wel geprobeerd om de neststand intact te houden. Daarvoor gebruikt men de broedmachine en het onderleggen bij andere koppels.

VOEDING EN TRAINING
De duiven trainen ook de herfst en winter door. Alleen bij extreme weersomstandigheden, dichte mist of sneeuw, wil men wel eens een keer overslaan. Het kost wel een paar duiven die een prooi worden van de roofvogel. Dit nadeel valt in het niet bij de voordelen zegt Jelle, want regelmatig trainende duiven komen een stuk frisser aan de start als duiven die maandenlang hebben vastgezeten. In het vliegseizoen trainen de nestduiven voor het voeren twee keer per dag, steeds een uur verplicht. De laatste vijf/zes dagen voor het inmanden voor een overnachtingsvlucht wordt er dagelijks drie keer gevoerd. De basismengeling is dan drie soorten Wielink voeders (kweek, vlieg, Zoontjes). Daarbij vet voer GARVO High Energy, waarbij de pinda's eruit worden gehaald. Jelle heeft namelijk gemerkt dat sommige duiven dol zijn op pinda's en andere ze niet lusten. Daardoor zou er een onbalans in de voeding kunnen ontstaan. Het laatste onderdeel van de voeding is snoepzaad. Deze cessie wordt dan dagelijks drie keer uitgevoerd. 's Ochtends na de training, rond het middaguur en 's avonds na de training. Ze mogen eten zoveel ze willen. Het restant voer gaat naar de kwekers en de jonge duiven. Door de dagelijkse fanatieke training blijven de duiven keurig op gewicht en gaan vol reserves de mand in.

De dagelijkse verzorging van de duiven ligt in principe in handen van vader Ultsje. Jelle, als dierenarts werkzaam en woonachtig in Nijverdal, houdt zich vooral bezig met de stamopbouw en het bepalen van welke duiven op welke vlucht gaan en in welke volgorde op de poulebrief. Wie mocht denken dat hier ingewikkelde gezondheidsschema's worden gebruikt komt bedrogen uit. De filosofie hier is preventief enten en niet kuren. Door een enting bouwt men een betere en natuurlijke weerstand op. Jonge duiven mogen zo met ondersteuning van een aantal entingen hun eigen kinderziekten overwinnen. Eerst eind mei wordt gekeken of er iets aan de jonge duiven mankeert en indien nodig wordt er ingegrepen. Dit systeem werkt voortreffelijk en er worden nauwelijks jonge duiven verspeeld.

SIMPEL HOUDEN EN MAXIMAAL GENIETEN
Ultsje en Jelle Jellema zijn echte liefhebbers en beslist geen slaven van hun duiven. Ze zijn dagelijks beslist geen uren op de hokken te vinden. De hokken zijn eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden, waarbij de duiven in alle hokken op roosters zitten. De mest valt in laden, die twee keer per jaar worden leeggeschept. In eerste instantie concentreren de Jellema's zich op de vijf klassieke overnachtingsvluchten. Hierover wil Jelle nog wel kwijt dat hij er de pest in heeft als er nachtelijke aankomsten zijn. Naar zijn idee moet naargelang het weertype op de lossingsplaats worden beslist wanneer er gelost wordt. Bij sterke zuidwestenwind mag er wat hem betreft 's ochtends vroeg worden gelost, bij extreem warm weer en kopwind ook lossen om bijvoorbeeld 09.00 uur, zodat de duiven niet op het heetst van de dag de lucht in gaan. Mede door de ochtendlossingen is de interesse voor de ZLU vluchten inmiddels in Steggerda gewekt.

Gezien de capaciteiten van de Jellema duiven zouden deze ook best eens kunnen gaan excelleren op de ZLU vluchten. In 2004 debuteerde men op Bordeaux jaarlingen met een hele verdienstelijke prestatie. In 2005 gaat men het aantal ZLU vluchten waarop men wil meespelen uitbreiden tot drie.

Het fondspel in de noordelijke provincies en met name in Friesland zit duidelijk in de lift. Het aantal liefhebbers dat zich gaat toeleggen op de lange drachten stijgt.

De prestaties worden steeds beter en men stimuleert het fondspel middels allerlei initiatieven. Belangrijke schakels zijn daarbij de Nationale Inkorfcentra. Vader en zoon Jellema zijn bijzonder te spreken over ‘hun' Nationale centrum in Noordwolde. Zij worden daarin bijgevallen door Janneke van der Veen, de vriendin van Jelle. Zij leeft enthousiast met de duivensport mee en tijdens de vakantieweken verzorgt zij de duiven met plezier. Bovendien draagt ze zorg voor de prachtige website www.jellejellema.nl.

In Noordwolde staat de organisatie van de Nationale concoursen als een huis en de fijne onderlinge sportieve sfeer zorgen ervoor dat ze steeds weer met plezier naar het klubhuis gaan.

ZO GING HET IN 2004:

NPO Ruffec Afd. 11 870 km. 2.234 d. 3,7,10,12,17,25,26,35,36,46,50,69,71,72,75,76,83 etc. 34/70

Nat. St. Vincent S. 4 1.161 km. 1.334 d. 12,20,32,50,52,76 en 166 7/10

NPO Brive Afd. 11 920 km. 1.502 d. 1,6,13,45,51,63,89 etc. 13/18

Nat. Ruffec S. 4 870 km. 5.075 d. 9,148,156,228,282,291 etc. 22/43

Nat. Bergerac S. 4 980 km. 4.588 d. 6,13,24,39,52,92,129,130,139,194 etc. 23/33


Nat. Bordeaux ZLU jrl. 1.017 km. 5.279 d. 250, 854, 947 en 1.007 4/8

Topduiven in 2004:
‘Lorenzo' 4 op 4 – ‘Jonge Brive Doffer' 3 op 3 - ‘Pamela' 3 op 3 –‘Iris' 3 op 3.

TENSLOTTE
Als je het geheel eens goed op je in laat werken en de prestaties eens goed tegen het licht houdt dan moet je wel concluderen dat Ultsje en Jelle Jellema er de afgelopen decennia in geslaagd zijn een geweldige stam duiven op te bouwen, die alle aandacht verdient. In één woord fantastisch en chapeau!!

Tekst: Gerrit van Eikenhorst, Hattem
Fondkrant juli 2004

De nieuwe hokken van Jelle Jellema in Nijverdal in maart 2010.


Reportage over Jelle Jellema die de 1ste Brive 2004 Afdeling 11 vloog.


Jelle Jellema 1ste Brive Afdeling 11


Voor de derde overnachtvlucht van seizoen 2004 stond de vlucht Brive op het programma. Deze vlucht werd gewonnen door Jelle Jellema die op een afstand van 920 km om 08.21uur de 2001-5164071 draaide en hiermee de overwinnaar was van het concours. Ook vloog hij op deze vlucht een 7de plaats met de Saffier.

Jelle Jellema
Jelle Jellema voorstellen aan de oplettende Overnachtliefhebber is een open deur intrappen. Toch zal ik het moeten doen. Jelle die de kost verdient als veearts van rundvee een woonachtig te Nijverdal, beoefent samen met zijn vader de duivensport te Steggerda. Ultsje Jelle geniet van de VUT, na jarenlang werkzaam te zijn geweest als landbouwvoorlichter. Van jongs af aan ging Jelle met zijn vader het duivenhok en werd hij al snel een liefhebber van de duivensport. Na jarenlang de programmavluchten te hebben afgewerkt met als grote voorkeur de eendaagse fond, werd er in de jaren 80 het roer omgegooid. Hun eigen duiven werden gekruist met die van Piter Beerda en hier werd met een strenge selectie grote successen behaald op de overnachtvluchten. Jaarlijks kun je de naam Jellema dan ook terugvinden bij de teletekst noteringen. Ook werden er duiven gehaald bij K.J. Dijkstra en bij Akkermans. Deze werden gekruist tegen hun eigen soort, het soort Jellema x Beerda.

De Jonge Brive Doffer
De 2001-5164071 ging als 6de getekende de mand in op jongen van 10 dagen. Deze werd op vrijdag 25 juni 2004 gelost in Brive. De wind op de vlieglijn, de dag van lossing was volgens Jelle variabel. Hij had op internet de vluchtlijn bekeken van Brive tot Steggerda en hij verwachte de duiven dan ook niet voor 9 a 10 uur. Toch had de jonge Brive doffer daar geen boodschap aan en werd dan ook om 8.21 uur geklokt en deze duif maakte een snelheid van 1266 m/m. Dat deze doffer uit het goede hout is gesneden blijkt wel uit de stamboom. Ettelijke top 10 noteringen op teletekst zijn hier ook in terug te vinden. Het is een jong uit de 1998-5877743 de Brive doffer. Deze vloog zelf 3 x teletekst, waaronder een 1ste nationaal Brive 2001, een 9de NPO Ruffec 2002 en een 9de NPO Brive 2002. De moeder is de Janneke, de 1999-5974857. Deze vloog in 2002 een 21ste internationaal Ruffec, een 5de NPO Brive 2002 en 5de NPO Ruffec 2003.

Ook klokte zij om 09.21 uur de 2001-1110402 Saffier. Deze vloog een 7de NPO Brive. In 2003 vloog ze een 1ste NPO Ruffec en was ze tevens snelste van sector 4 van 3285 duiven. Verder vloog zij een 29ste NPO Brive 2003 en een 109de nationaal Ruffec. Dit is een jong uit Zwart Goud x de 02.

Tijdens mijn bezoek was Jelle wel blij met het behaalde succes, maar toch bleef hij ongeduldig in de lucht turen. Hier werd een eind aan gemaakt, want om ca. 14.15 kwam zijn favoriet van deze dag de 1ste getekende de Dide weer thuis. Deze duif had Jelle bovenaan gezet op een jong van 10 dagen, maar kon helaas niet voor hem aan de verwachtingen voldoen. Deze duif vloog zelf al 2 x op teletekst.
De overige aankomsten van de 18 duiven waren als volgt:

09.45 u 02-2234945 de Blauwe 45
10.26 u 02-2234968 (dochter Fondkoppel)
10.28 u 02-2234904
10.35 u 02-2234939
10.51 u 01-1110541 (dochter Brive Doffer x Janneke)
11.05 u 02-2234955 (dochter Oude Akkerman)
11.42 u 02-2234902 de Staphorster
11.44 u 02-2234984 (zoon Super Kweker)
11.49 u 02-2234908 (zoon Stamdoffer)
11.56 u 01-1110470
12.12 u 02-2234966 (dochter Pope)

Zondagochtend waren ze dan ook allen weer terug op het hok te Steggerda.

De voorbereiding
In maart worden alle duiven gekoppeld. Deze blijven tot half april bij elkaar en worden op de programmavluchten van afd. 11 ingespeeld.
Voor de eerste overnachtvlucht worden de duiven gecontroleerd op het geel. Hebben ze dit niet, dan wordt hier niets aangedaan. Maar dit jaar hadden enkele duiven van Jelle lichte symptomen en werden enkele dagen preventief hier tegen gekuurd.
Verder is Jelle een voorstander van zo weinig mogelijk kuren.
Zijn voorkeur gaat uit naar enten, want door enten bouwt de duif een biologische weerstand op. Verder worden de duiven in de voorbereiding gecontroleerd op haarworm en hier wordt als het nodig is tegen gekuurd door middel van tabletten.
De jonge duiven worden niet verduisterd en gaan het hele programma afwerken wat de afdeling hen biedt t/m Morlincourt.
Jelle speelt dit jaar de jaarlingen 2 x, daar hij anders niet weet wat dezen kunnen doen. Jaarlijks wordt de helft van de jonge duiven weer ingevoerd in het vlieghok. Tevens beschikken ze over een 13-tal kweekkoppels.

Voeren
Voor de overnachtfond worden de duiven door verschillende soort voer door elkaar heen te mengen, opgevoerd. Verder zitten hier veel vetrijke zaden bij, of worden deze toegevoegd door middel van snoepzaad. De duiven krijgen dan ook enkel dagen voor de vlucht 3 x daags te eten. Telkens wordt de voerbak naar enige tijd geleegd en wordt er daarna weer nieuw voer verstrekt. Dagelijks gaan ze 2 x los een uur los. Dan moeten ze ook echt vliegen. Eventueel worden ze in de lucht gehouden. Soms helpt de natuur ook een handje en houdt een roofvogel de duiven in de lucht.

Tenslotte
Het jaar 2004 is nog maar net begonnen voor de overnachtliefhebber, maar met 5 teletekst noteringen en op de 1ste Ruffec nipt verslagen worden door een duif die door hen gekweekt is, kan het seizoen al niet meer stuk. Voor verdere informatie kan de echte internetter ook op hun website terecht (www.jellejellema.nl). Jelle en Ultsje nogmaals van harte gefeliciteerd.

Coen Brugman
Rutten


Op de foto een dochter uit "ZWART GOUD" keer "MINI".
Deze duivin zit op de kweekhokken van Kweekcentrum Friesland.

Terug naar de inhoud